Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thư mời chào giá số 251 ngày 25/04/2023

Thư mời chào giá số 251 ngày 25/04/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm khí y tế phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện.

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 218 ngày 17/04/2023

Thư mời chào giá số 218 ngày 17/04/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cung cấp các dịch vụ xét nghiệm Nipt phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 219 ngày 17/04/2023

Thư mời chào giá số 219 ngày 17/04/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cung cấp các dịch vụ xét nghiệm HPV định Type sàng lọc sơ sinh phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh...

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 217 ngày 17/04/2023

Thư mời chào giá số 217 ngày 17/04/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cung cấp các dịch vụ xét nghiệm sàng lọc sơ sinh phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện.

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 193 ngày 07/04/2023

Thư mời chào giá số 193 ngày 07/04/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện: Lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT; Thẩm định E- HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn...

xem chi tiết >>