Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Tên đơn vị: Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Năm thành lập : 2001

Địa điểm trụ sở chính: Số 530A, Đường Lý Bôn, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 0363.832.057

- Quy mô bệnh viện:

- Bệnh viện Phụ sản Thái Bình là Bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh.

- Tổng số giường theo kế hoạch là 400 giường bệnh.

- Tổng số giường bệnh thực kê là 400 giường.

- Cơ cấu tổ chức:

+ Ban Giám đốc: (Gồm 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc bệnh viện):

 

----

 

Giám đốc :  Tiến sĩ - Bác sĩ CK 2. Giang Hoài Nam

 

----- ----- ---
PGĐ: BSCK2. Đỗ Xuân Hạnh PGĐ BSCK2: Đỗ Văn Cân PGĐ BSCK2: Phan Thị Thu Huyền

 

+ Các Hội đồng trong bệnh viện:


- Hội đồng Thuốc & Điều trị

- Hội đồng Khoa học Kỹ thuật

- Hội đồng Kiểm soát Nhiễm khuẩn.

- Hội đồng Thi đua Khen thưởng.

- Hội đồng Nghiên cứu Khoa học.

...

+ Các phòng chức năng:

1- Phòng Tổ chức - Hành chính

2- Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến

3- Phòng Tài chính kế toán

4- Phòng Điều dưỡng

5- Phòng vật tư thiết bị y tế

6- Phòng Công tác xã hội

+ Các khoa, bộ phận chuyên môn

1- Khoa Khám bệnh

2- Khoa Đẻ - Cấp cứu

3- Khoa Sản

4- Khoa Sơ sinh

5- Khoa Gây mê Hồi sức

6- Khoa Phụ

7- Khoa Điều trị tự nguyện - Theo yêu cầu

8- Khoa Chẩn đoán Hình ảnh

9- Khoa Dược

10- Khoa Xét nghiệm

11- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

12- Khoa Hỗ trợ sinh sản & Khám bệnh theo yêu cầu

13- Khoa Tiết chế dinh dưỡng

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Khám, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản tuyến tỉnh và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên khoa cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ngành về sản – phụ khoa, là cơ sở thực hành của Trường Đại học Y – Dược Thái Bình và trường Cao Đẳng y tế Thái Bình.