Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH

Trụ sở : Số 530A, Đường Lý Bôn, Phường Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Tel : 0363.832.057 Fax: 0363.832.057

Email: bvps@thaibinh.gov.vn

           lienhe@phusanthaibinh.vn

Website: www.phusanthaibinh.vn

Facebook: Facebook.com/phusanthaibinh

Google Map