Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thư mời chào giá mua sắm thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Thư mời chào giá mua sắm thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm thuốc phục vụ công tác cấp cứu và điều trị

xem chi tiết >>
Thư mời tham gia tư vấn thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Thư mời tham gia tư vấn thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Thư mời tham gia tư vấn thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 428 ngày 04/07/2023

Thư mời chào giá số 428 ngày 04/07/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế sửa chữa máy X-Quang kỹ thuật số

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 400 ngày 22/06/2023

Thư mời chào giá số 400 ngày 22/06/2023

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 384 ngày 14/06/2023

Thư mời chào giá số 384 ngày 14/06/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện năm 2023-2024

xem chi tiết >>