Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thư mời chào giá số 183 ngày 04/04/2023

Thư mời chào giá số 183 ngày 04/04/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế Sensor Oxy của máy gây mê kèm thở và bảo trì, bảo dưỡng máy phục...

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 182 ngày 04/04/2023

Thư mời chào giá số 182 ngày 04/04/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư thay thế của...

xem chi tiết >>
Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền

Trước khi sử dụng dịch vụ, giao dịch trên Internet, người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin website, tên miền

Hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn ra ngày càng tinh vi, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như tạo các website giả mạo các cơ quan, doanh nghiệp, ngân hàng, sàn thương mại… để...

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 158/BVPS-VTYT ngày 23 tháng 3 năm 2023

Thư mời chào giá số 158/BVPS-VTYT ngày 23 tháng 3 năm 2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế xem chi tiết >>

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 152/QĐ-BVPS ngày 22 tháng 3 năm 2023

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 152/QĐ-BVPS ngày 22 tháng 3 năm 2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa nền nhà các khoa phòng và các sửa chữa khác

xem chi tiết >>