Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2022

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2022

Thực hiện theo Quyết định số 3186/QĐ-BYT  ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn các nội dung cần đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2022. Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đã...

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 118 ngày 07/03/2023

Thư mời chào giá số 118 ngày 07/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao bao gồm đầu dò cơn co và đầu dò tim thai của máy Monitor sản khoa BT350

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 117 ngày 07/03/2023

Thư mời chào giá số 117 ngày 07/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm máy monitor sản khoa BT350L

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 116/BVPS-TCHC ngày 07/03/2023

Thư mời chào giá số 116/BVPS-TCHC ngày 07/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm

xem chi tiết >>
Thư mời chào giá số 109 ngày 01/03/2023

Thư mời chào giá số 109 ngày 01/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm đồ dùng cho Sản phụ và Sơ sinh

xem chi tiết >>