Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Thư mời tham gia tư vấn thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm hóa chất vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024