Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm sử dụng tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình kính mời các nhà cung cấp quan tâm gửi chào giá cho Bệnh viện Phụ sản Thái Bình với nội dung sau:

Chi tiết vui lòng xem tại đây