Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Sơ đồ Bệnh viện

Bệnh viện có 3 khu nhà

Khu nhà A: Có chức năng Khám bệnh, Xét nghiệm và điều hành

Khu nhà B: Có chức năng điều trị nội trú của Khoa Sản và Khoa Phụ

Khu nhà C: Có chức năng điều trị nội trú của  Khoa Đẻ Cấp Cứu và Khoa Gây mê hồi sức. Là trung tâm kỹ thuật

Chi tiết Xem tại đây