Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH

* Áp dụng theo:

- Thông tư số 21/2023/TT-BYT quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa hệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

- Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hưóng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

- Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình.

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY