Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn đấu thầu thực hiện: Lập E- HSMT và đánh giá E- HSDT; Thẩm định E- HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuốc Generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2023 của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Chi tiết xem file đính kèm tại đây