Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao bao gồm đầu dò cơn co và đầu dò tim thai của máy Monitor sản khoa BT350