Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm đồ dùng cho Sản phụ và Sơ sinh:

Tài liệu đính kèm: file thu_moi_chao_gia_so_109_ngay_01032023_35p.pdf (Click để tải về)