Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu mua sắm bộ đồ sạch dùng cho trẻ sơ sinh

Tài liệu đính kèm: file thu_moi_chao_gia_so_108_ngay_01032023_0JU.pdf (Click để tải về)