Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009 - 01/7/2024)
Từ năm 2009, Chính phủ đã chọn ngày 01/7 hằng năm là Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam để tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế. Hoạt động này nhằm khuyến khích, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân viên ngành y tế.
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam lần thứ 15 năm nay sẽ tập trung vào chủ đề: 
Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở.
Với thông điệp:
- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện
- Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân 
- Quyết tâm thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. 
- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân. 
- Thực hiện nghiêm pháp luật về bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước. 
- Sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế vì quyền lợi, sức khỏe của người tham gia 
- Bảo hiểm y tế - Lá chắn cho sức khỏe của bạn. 
- Bảo hiểm y tế - Đóng góp khi lành, để dành khi ốm.  
- Bảo hiểm y tế - Tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo. 
- Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. 
- Tham gia bảo hiểm y tế để có nguồn tài chính bền vững khi ốm đau, bệnh tật. 
- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật. . Vì an sinh xã hội, vì sức khỏe chúng ta, hãy tham gia bảo hiểm y tế. 
Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người còn khó khăn - Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương. 
 
Lợi ích khi tham gia BHYT
- Được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật.
- Được giảm trừ một phần mức đóng cho các thành viên khi tham gia BHYT theo hộ gia đình.
- Được KCB tại các cơ sở y tế trên toàn quốc theo quy định.
- Được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng.
- Được quỹ BHYT chi trả các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo danh mục do Bộ Y tế ban hành.
- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý.
- Giúp bản thân và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn.
- Góp phần chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.
Về mức hưởng:
Đối với các trường hợp KCB đúng tuyến trong các trường hợp sau sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng:
+ KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ.
+ Chuyển tuyến KCB BHYT theo đúng quy định.
Tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã thể hiện đầy đủ và rõ ràng nhất những chính sách, quy định pháp luật về quyền lợi của người dân có thẻ BHYT sử dụng các dịch vụ y tế. Bệnh viện đã phối hợp với BHYT xây dựng quy trình giải quyết chế độ BHYT cho người bệnh, cấp cứu nhanh gọn, thuận tiện; Phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng “Tài liệu hướng dẫn” thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Những nội dung này được phổ biến trong giao ban tuần, giao bam tháng, giao ban quý, trong các dịp kiểm tra bệnh viện.
 
 
Việc tham gia BHYT là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, mọi người dân hãy tích cực tham gia BHYT ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là cách để được chia sẻ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội./. 
 
Nguồn: Phan Thị Bạch Tuyết – TP CTXH