Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
THƯ MỜI TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ THẨM ĐỊNH ĐẤU THẦU
Kính gửi: Các Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn
Thực hiện theo Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản quy IV năm 2023 và năm 2024
Thực hiện theo Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thái Bình trân trọng kính mời các nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn tham gia báo giá với nội dung cụ thể như sau: