Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên toàn quốc.

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, lắp đặt hệ thống kiểm soát xe ra vào cổng Bệnh viện phụ sản Thái Bình với nội dung cụ thể như sau:

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY