Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các công ty tư vấn lập kế hoạch thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện. 
 
Bệnh viện Phụ Sản tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Tư vấn lập kế hoạch thuê phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình với nội dung cụ thể như sau: