Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc 
 
Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu hàng hoá: hoá chất giặt phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 với nội dung như sau: