Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
 
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
 
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:
 
1. Sữa sơ sinh
2. Khăn giấy ướt Bobby, Tã dán sơ sinh Bobby
3. Giấy vệ sinh, Giấy kim mai
4. Hoá chất giặt
5. Văn phòng phẩm
6. Mực, hộp mực