Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
 
Bệnh viện Phụ sản thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Lịch, phong bì, sổ nghị quyết, lịch để bàn làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu.
 
Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm, cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện Phụ sản qua đường bưu điện.
 
Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổ chức hành chính - Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình.