Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế trên toàn quốc.
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình