Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy trên toàn quốc.
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thang máy tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.