Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Cung cấp dịch vụ nạo hút bể phốt tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình