Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sắm máy tính, máy in phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.