Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: In ấn, sửa chữa bảng biển, đề can...., làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu