Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
 
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: