Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

 

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc

Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu: đồ sơ sinh, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu.

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY