Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
THƯ MỜI CHÀO GIÁ
 
Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc
 
Bệnh viện Phụ sản Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dụng giá gói thầu: Bình nóng lạnh, đồ điện nước, săng mổ, áo khoác mổ, bỉm sơ sinh, văn phòng phẩm, mực in làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu