Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty sản xuất, kinh doanh hàng hoá trên toàn quốc

Bệnh viện Phụ sản thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu:

1. Sữa tắm sơ sinh

2. Áo khoác mỗ

3. Sổ, gáy bệnh án

4. Săng đẻ, săng mỗ

Đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp có nhu cầu quan tâm, cung cấp báo giá gửi về Bệnh viện Phụ sản

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY