Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình
Thực hiện theo Quyết định số 4745/QĐ-BYT  ngày 6/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Công văn hướng dẫn số 1334/KCB-QLCL ngày  6/11/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh.
Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình đã tiến hành công tác tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015.

Chi tiết kết quả tự kiểm tra của bệnh viện Xem tại đây