Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÁI BÌNH

Áp dụng theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC và Thông tư 02/2017/TT-BYT

Chi tết Xem tại đây